Eksport wybranych baz kodów


Możesz wyeksportować wybrane bazy kodów z systemu. Plik eksportu będzie zawierał wszystkie kody, który znajdują się w bazie i nie zostały zużyte. W tym celu przejdź do zakładki Bazy kodów / Edytuj / Eksport kodów.