Integracja ze sklepem WooCommerce


Połączenie systemu Autosend.pl z platformą WooCommerce pozwala na automatyczną obsługę sprzedaży i wysyłanie kodów lub plików do Klientów. Koszt obsługi każdej transakcji wynosi zawsze tylko 1 kredyt. Nie pobieramy żadnych innych prowizji.


Wtyczka Autosend połączona ze sklepem internetowym pozwala na automatyczne:

  • połączenie produktów ze sklepu z produktami w systemie Autosend
  • tworzenie transakcji w systemie Autosend po zakupie w sklepie
  • księgowanie płatności w systemie Autosend po opłaceniu zamówienia w sklepie
  • importowanie produktów i ich cen na WooCommerce
  • Automatycznie aktualizacje cen

Instrukcja instalacji wtyczki:

  1. Pobierz paczkę instalacyjną z zakładki Moje Konto / Wtyczki do pobrania
  2. Zaloguj się do panelu Wordpress i przejdź do zakładki Wtyczki / Dodaj nową.
  3. Wybierz przycisk Wyślij wtyczkę na serwer i wybierz wcześniej pobrany plik wtyczki, a następnie zainstaluj i włącz wtyczkę.
  4. Przejdź do zakładki WooCommerce / Ustawienia i wybierz zakładkę Integracja.

Lightshot screenshot


5. Zaloguj się do systemu Autosend.pl i przejdź do zakładki Moje konto / Kody API.

6. Jeśli klucze nie są wygenerowane kliknij w przycisk Wygeneruj nowe klucze.

7. Skopiuj wartości API Key i API Secret do odpowiednich pól w konfiguracji. W celu zsynchronizowania listy produktów z Autosend należy nacisnąć przycisk Importuj produkty ze swojego konta Autosend.

8. W ustawieniach produktów w sklepie należy powiązać produkt ze sklepu z produktem z konta Autosend w zakładce Autosend (zakładkę Autosend znajdziesz pod opisem produktu podczas edycji)


Lightshot screenshot


Gotowe! Od teraz produkty powiązane z Autosend będą wysyłane automatycznie.


W przypadku problemów z instalacją i konfiguracją wtyczki możesz się z nami skontaktować.