Dodawanie nowych baz kodów


Wszystkie produkty cyfrowe (kody i pliki), które będą wysyłane do klientów, są przechowywane w bazach kodów. Można w niej przechowywać:

  • kody tekstowe (np. klucze aktywacyjne),

 

Aby dodać nową bazę kodów do systemu zaloguj się do systemu i wybierz zakładkę Bazy kodów / Dodaj nową bazę. Wprowadź nazwę bazy, która ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację i wybierz jeden z dostępnych typów:

  • standardowa baza - kod pobrany z bazy zostaje wysłany do klienta i jest z niej usuwany,
  • baza rekurencyjna - pierwszy kod z bazy (zawsze ten sam) jest wysyłany do wszystkich klientów,