System reklamacyjny


W sytuacji gdy kod nie działa Klient może zgłosić reklamacje przy pomocy systemu reklamacyjnego. Unikalny odnośnik do złożenia reklamacji jest wysyłany razem z wiadomością z kodem. Dostęp do systemu jest możliwy również z poziomu strony ze statusem transakcji.

Jeśli nie chcesz korzystać z systemu reklamacyjnego to możesz go wyłączyć w zakładce Klienci / Sprzedaż / Ustawienia.

Aktywne reklamacje możesz znaleźć w zakładce Klienci / Reklamacje / Lista reklamacji.