Personalizacja wiadomości


Możesz personalizować wiadomości wysyłane do Klientów. W tym calu zaloguj się do systemu i przejdź do zakładki Ustawienia / Wiadomości / Personalizacja. Uzupełnij wybrane pola:

  • nazwa nadawcy - nazwa, która będzie wyświetlać się w kliencie pocztowym odbiorcy, np. Kody Online,
  • własne logo - możesz dodać własne logo do wiadomości, które będzie się wyswietlać w prawym górnym rogu,
  • adres do przekierowania - adres strony, która otworzy się po kliknięciu w logo,
  • stopka wiadomości - do każdej wiadomości na dole zostanie dodany zdefiniowany przez Ciebie tekst.