Kopia wiadomości w UDW


Możesz otrzymywać kopię wszystkich wiadomości z kodami, które są wysyłane do Klientów.

W celu aktywacji tej opcji przejdź do zakładki Klienci / Sprzedaż / Ustawienia i dokonaj konfiguracji w sekcji Kopia wiadomości w UDW.