Wysyłki cykliczne


System Autosend pozwala na realizację wysyłek cyklicznych, czyli dostarczenie kilku produktów do Klienta po wskazanym czasie dla jednej transakcji.

Przykład zastosowania: oferujesz do sprzedaży kody przedłużające ważność konta o 30 dni. Chciałbyś rozpocząć sprzedaż abonamentów na okres 90 dni.

Zamiast wysyłać 3 kody na raz, możesz skonfigurować system tak, by co 30 dni wysłał nowy kod do Klienta.

Aby skonfigurować wysyłkę cykliczną przejdź do ustawień monitoringu aukcji lub ustawień produktu i z prawego menu wybierz opcję Cykliczne wysyłki. Następnie w sekcji Dodaj nową wysyłkę zdefiniuj:

  • ilość kodów do wysłania:
  • zaznacz opcję wyślij tyle samo kodów ile kupił Klient jeśli chcesz by Klient otrzymał tyle samo kodów, ile zostało przez niego zakupionych w ramach transakcji,
  • odznacz opcję wyślij tyle samo kodów ile kupił Klient i zdefiniuj ilość kodów do wysłania ręcznie.
  • ilość dni po ilu ma nastąpić wysyłka, np. po 30 dniach,
  • bazę z której mają zostać pobrane kody i wysłane do Klienta.

 

Aby dodać więcej wariantów wysyłki cyklicznej zapisz zmiany. Po odświeżeniu strony wyświetli się dodatkowe pole Dodaj nową wysyłkę.