Eksport transakcji


System pozwala na wygenerowanie historii transakcji w formacie EXCELA.

W celu wygenerowania historii transakcji zaloguj się do systemu i przejdź do zakładki Klienci / Transakcje / Eksport historii. Następnie wybierz zakres dat do eksportu oraz konto z którego chcesz wykonać eksport.